DESIGN

Dit is een toegepaste kunstvorm. Hierin streven we naar eenvoud en helderheid. Het betreft hier meubel en lampen of andere
gebruiksvoorwerpen indien gewenst.