Welcome, this is the site of Anthony Litjes, you can choose on the right which category you would like to visite.

De bovenstaande hoofdcategorien Art, Design of Architecture, zijn onderverdeeld in subcategorien.
Deze vindt u aan de rechterzijde van deze pagina zoals Exposities, Fotowerk, inside the mind, installaties, Music, Text, The other site en schetsen

https://www.linkedin.com/in/anthony-litjes-a0b54519/

https://www.youtube.com/channel/UCs_95Jyxuhg8yWNYWkx3rtw

https://www.instagram.com/anthony.litjes/

https://youtu.be/nyssxk3nYHE

januari 18th, 2019

PURE

Jaar: 2024
Techniek installation
Materiaal: copper, electric parts, wood, magnet.

PURE, de Kracht van Verbinding
In deze installatie verken en onderzoek ik de fascinerende wereld van magnetisme, elektriciteit en het hart – drie elementen die ons dagelijks leven doordringen, vaak zonder dat we het beseffen.
Magnetisme: Een onzichtbare kracht die onze wereld vormgeeft, van de kompasnaald die ons leidt tot de ongrijpbare aantrekkingskracht tussen mensen. Het staat symbool voor de verborgen krachten die ons verbinden, zelfs op afstand. Magnetisme is ook de basis waarmee we elektriciteit opwekken en is in wezen ook de basis van ons bestaan.
Elektriciteit: De energie die onze moderne wereld aandrijft, die licht brengt in de duisternis en beweging creëert uit stilstand. Het staat voor de dynamische en vaak onzichtbare stromen die ons omringen en ons in staat stellen te communiceren en te creëren. De bron van de levensenergie, de verbinder of het signaal tussen het brein en het lichaam.
Hart: Het kloppende centrum van ons bestaan, bron van leven en emotie. Het hart symboliseert zowel de biologische als de emotionele energie die ons menselijk maakt, de ritmische puls die ons verbindt met onszelf en anderen.
Door deze drie krachten samen te brengen in één kunstwerk, nodigt de installatie de toeschouwer uit om na te denken over de onderliggende verbindingen in ons leven. Het is een uitnodiging om stil te staan bij de onzichtbare maar voelbare energieën die ons verbinden en in beweging houden. Krachten die onzichtbaar zijn, maar essentieel voor het bestaan.
Interactie: De installatie reageert op de aanwezigheid van de toeschouwer, waarbij de elektromagnetische velden subtiel veranderen op basis van nabijheid en beweging. Dit creëert een unieke ervaring waarin de bezoeker een actieve deelnemer wordt, zich bewust van de eigen invloed op het kunstwerk en de omgeving.

juni 29th, 2024

Electric Dreams


Jaar: 2024
Techniek installation
Materiaal: aluminium, steel, electronics, motoren, time switches, tv sets

juni 15th, 2024

KloosterWonen

De verspringingen geven gelaagdheid aan toren. angles op ruwe houten delen met isolatie van mycelium. De draagconstructie bestaat uit hoofdzakelijk uit CLT delen. Door het parkeren half ondergronds te realiseren, kan men ventileren en is de kelder minder diep en minder kostbaar. In het plan zitten 140 wooneenheden, bergingen, parkeerplekken en heel veel groen rondom het wonen.

#architectuur #uden #concept #biobases #hybride #losangles # CLT #inbreiding #verdichting #regeneratiefbouwen #bouwen #Area #Markant #Theater #horeca #landscape #centrum #zink

juni 9th, 2024

Green housing study

studie op de locatie voor het theater Markant aan de achterzijde van het voormalige raadshuis.

Door de jaren heen heeft er in Uden een schaalvergroting plaatsgevonden. Door de bebouwing aan de Pastoor Spieringstraat is er een markering gemaakt van het Centrum. Aan de Kastanjelaan zou dit ook kunnen, omdat daar ook al het theater staat. Tussen de 2 straten kan het centrum verstevigd worden, omdat dat nu al gebeurt. Nieuwe ontwikkelingen hebben al een boven dorpse maat gekregen, hierin zie ik de vergelijking met Eindhoven ontstaan. Het valt me op dat dit plekje, niemandsland is. Het is niet echt een verblijfplek, het is de achterkant van het restaurant, door de logistiek. Daarbij is het een studie, waar je over kunt filosoferen. Hoe hoog is dus een kwestie van de totale vormgeving van de Kastanjelaan, maar feit is wel dat hier een demarcatie mag zijn van het centrum.

De verspringingen geven gelaagdheid aan toren. De gevel bestaat hoofdzakelijk uit pigmento green los angles op ruwe houten delen met isolatie van mycelium. De draagconstructie bestaat uit hoofdzakelijk uit CLT delen. Door het parkeren ondergronds te realiseren, zou men ook onder de openbare weg kunnen duiken. De extra plaatsten zouden openbaar gebruikt kunnen worden voor het centrum van Uden. Ter plaatsen van het theater zou er zo een stijgpunt kunnen komen om toegang te hebben naar de parkeerkelder. Op deze wijze zou het ruimte gebruik optimaal en dubbel zijn.

#architectuur #uden #concept #biobases #hybride #losangles # CLT #inbreiding #verdichting #regeneratiefbouwen #bouwen #Area #Markant #Theater #horeca #landscape #centrum #zink

april 1st, 2024

het LIDO te Waalwijk

Jaar: 2018 start ontwerp, oplevering 2025
functie Horeca

omschrijving:
Het Lido ligt tussen twee plassen, 1 recreatief en 1 voor de natuur. Het is de ingang van het gebied van de Loonse en Drunense Duinen, waardoor het ook tegen een natura 2000 gebied ligt. Het concept is ontstaan door functionaliteit, intimiteit en eigenheid/karakter. Voor de realisatie is er zoveel mogelijk gekozen voor circulaire of biobased materialen en heeft het een BENG predicaat. Hout en leemstuc zijn gekozen voor de wanden. Het dak bestaat uit pigmento green los angles van zink, zodat er een schubbenstructuur ontstaat, zoals bij een vis of reptiel.

De vormgeving wordt gedomineerd door het dak, dat als een deken om het gebouw valt. PV en afvoeren zijn op een zo onzichtbare manier opgenomen in de nok van het plan, zodat de beleving optimaal blijft. Het terras is in twee lagen ontworpen, daarmee wordt de beleving met de natuur vergroot en loopt binnen en buiten in elkaar over en gericht naar de zuidelijke waterplas.

april 1st, 2024

Vorige Artikelen


Categorie

RSS Feeds